HR Benchmark Kutatás

Az Országos HR Benchmark Felmérés a DGS Global saját terméke. A 2006-os indulást követően évről-évre több száz munkáltató vett és vesz részt a felmérésben, több százezer munkavállalót reprezentálva.

 

ELINDULT A 2013-AS FELMÉRÉS!

2013-ban a 7. alkalommal indítjuk el az  Országos HR Benchmark Felmérés-t. Az elmúlt hat év igazolta a kutatás megalkotásakori feltételezésünket, miszerint a szakma kíváncsi az országos trendekre. Bebizonyosodott hogy a kutatásban érdemes részt venni mind a nagy multinacionális, mind a Magyar nagyvállalatok mind a kis és középvállalkozóknak is. A kutatásunk a nagy cégek mellett a  kis-, de akár a mikro vállalkozások számára is tud értelmezhető, felhasználható információkkal szolgálni, így ők is tömegesen részt vettek e munkában.

A 2006-os indulást követően évről-évre több száz munkáltató vett és vesz részt a felmérésben, több százezer munkavállalót reprezentálva. A legutóbbi felmérésben összesen ~200 munkáltató vett részt.

Kutatásunk célkitűzése az évek során alapjaiban nem változott, továbbra is az alábbi célok mentén készítjük el kérdőívünket és elemezzük ki a beérkezett válaszokat:

- Átfogó szakmai körkép, helyzetkép felvázolása, megismertetése a Magyarországon működő vállalkozások, intézmények által folytatott HR gyakorlatról („ a közszférától a multikon át a magánszféráig”).

- A hazai HR tevékenység fejlődésének, alakulásának nyomon követése, a HR tevékenység fejlődésének, szakmai minősége javulásának támogatása a benchmark biztosította lehetőségek, a „best practice” megismerése által.

- A térségi, ágazati, tulajdonosból fakadó eltérések, különböző eljárások megismerése, különbségek feltárása.

- A HR tevékenység változó gazdasági környezethez való alkalmazkodásának megismerése, az alkalmazkodás bizonyítása.

Az Országos HR Benchmark Felmérés egy önkéntes adatszolgáltatáson alapuló, a résztvevőknek anonimitást biztosító, interneten futó, on-line kutatás. a DGS GLOBAL által kifejlesztett kérdőív döntően úgynevezett „igen-nem” eldöntendő kérdéseket, valamint feleletválasztós, panel válaszokkal operáló kérdéseket tartalmaz. Utóbbiaknál meg kell jegyezni, hogy több kérdésnél lehetséges több helyes (az adott szervezetre jellemző) válasz megadása, bejelölése is, így egyes esetekben a válaszok aránya meghaladhatja a 100 százalékot. „Szabad mezős” szöveges válaszokat csak elvétve alkalmaz a kérdőív, mivel a nagyszámú részvétel miatt az egyedi válaszok értékelése, elemzése nem segítené, hanem éppen ellenkezőleg: nehezítené az országos kép kialakítását. A közel kétszáz kérdés megválaszolása még így is éppen elég feladat elé állítja a kitöltőket, míg a válaszok elemzése, a konzekvenciák leszűrése pedig a felmérés lefolytatóját. Éppen ezért leginkább szöveges válaszokat a kérdőívvel kapcsolatosan kérünk és várunk a kitöltőktől, hogy a vélemények, javaslatok, ötletek alapján a felmérést évről-évre egyre jobban a választ adó munkáltatókhoz alakíthassuk. Ez a folyamatos fejlesztés meg is valósul: nincs olyan év (beleértve az ideit is) amikor néhány kérdésen ne változtatnánk, ne hoznánk be újabb kérdéseket egy-egy témakör további vizsgálata céljából, illetőleg amikor ne vennénk ki olyan kérdéseket, amelyeknek vizsgálata már nem nyújt plusz információkat.

Az adatgyűjtési időszak lezárultával először az adatok adattáblába rendezése, majd az adatok diagramokba történő leképezése történik meg. Ezt követően a DGS GLOBAL elemzői elkészítik az elemzéseket, amelyeket végül egy kutatási jelentésben összesítenek. Természetesen a kutatási jelentésbe már csak az elemzők által validált adatok, információk kerülnek be: munkatársaink kiszűrik azokat a válaszadókat, akik válaszaikkal előreláthatóan nem növelnék az eredmények relevanciáját, információtartalmát. Erre azért van szükség, mert a korábban vázolt filozófiánk szerint az adatgyűjtés során nem teszünk semmiféle különbséget. Bárki részt vehet a felmérésben. Adott vállalattól így akár többen is adhatnak meg adatokat. Ebben az esetben csak azt az adatsort hagyjuk meg, amelyik a megadott adatok szempontjából a leginkább kompetens munkakört betöltőtől származnak. Ha ilyen nincs, megvizsgáljuk az adatok eltéréseit és kisebb eltérések esetén átlagolunk. Ha túl nagy az eltérés, akkor a kitöltőktől kapott válaszokat (az eltérő válaszok esetében) figyelmen kívül hagyjuk.

Fentieken kívül az elemzés során felhasználjuk a korábbi évek hasonló felméréseinek eredményét, valamint a további – az adott témakörhöz bármilyen módon kapcsolódó egyéb felméréseink (válságkutatás, coaching felmérés, képzési felmérés stb.) tapasztalatait is.

Az elkészült kutatási összefoglalót  azon munkáltatók részére amelyek az anonimitásról a DGS GLOBAL esetében lemondtak, e-mail-ben küldjük meg, térítés nélkül. Ezzel köszönjük meg a kitöltőknek a felmérést lebonyolítókkal szemben megnyilvánuló bizalmát. (Természetesen a jelentésben az adataik nekik is anonimak.) A teljes kutatási jelentést mind a kitöltésben résztvevő, mind a kutatásban nem résztvevő vállalkozások megvásárolhatják.

A felmérés, adatgyűjtés úgynevezett „benchmark” technikával valósul meg. Egy évtizeddel ezelőtt ez a fogalom gyakorlatilag még ismeretlen volt a hazai munkáltatók előtt, bár a technikát, illetve annak egyes megoldásait – gyakorlatilag az emberré válás óta – ismerjük és alkalmazzuk. Benchmarkolás gyakorlatilag a tudásmegosztás minden formája, többek között az üzleti hírszerzés, a szakmai konferencia, az üzleti klub, a különböző felmérések és kutatások. Látható, hogy nem is egy benchmark eszközt alkalmazunk egyszerre. A benchmarking ugyanis olyan elemzési és tervezési eszköz, mely lehetővé teszi az adott vállalkozás összehasonlítását a versenytársak legjobbjaival, valamint más iparágakba tartozó vállalkozásokkal (forrás: Wikipédia). Sokan, sokféleképpen értelmezik a benchmark fogalmát, a saját szakmájuk, szakterületük szempontjából, de az OHRBMF ez utóbbi meghatározás áll talán a legközelebb hozzánk.

A DGS GLOBAL a kutatási eredmények ismertetése, valamint az aktuális trendek, problémák, kérdések megismertetésére egy teljes napos konferenciát szervez a kutatási és elemzési időszak lezárását követően.

A DGS Global immár 7. alkalommal indítja el az Országos HR Benchmark Felmérés-t. Az elmúlt évek tapasztalatai igazolták a kutatás megalkotásakor meglévő feltételezésünket, miszerint a szakma kíváncsi az országos trendekre. Bebizonyosodott, hogy a kutatásban érdemes részt venniük mind a nagy multinacionális, mind a hazai tulajdonú nagyvállalatoknak, valamint a kis és középvállalkozóknak is. A kutatásunk eredménye a nagy cégek mellett a  kis- vagy akár a mikro vállalkozások számára is értelmezhető, felhasználható információkkal szolgál, így ők is tömegesen részt vettek e munkában.

 

A 2006-os indulást követően évről-évre több száz munkáltató vett és vesz részt a felmérésben, több százezer munkavállalót reprezentálva. A legutóbbi felmérésben összesen mintegy 200 munkáltató töltötte ki kérdőívünket.

 

Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve kutatásunkat a tavaszi időszakról áthelyeztük arra az időszakra, amikor a kitöltésben résztvevő partnereink már látják az adott év tény adatait, illetve már tervezik a következő üzleti évüket. A felmérés kitöltésében résztvevők így már az üzleti év elején információkat kapnak az országos trendekről,  az iparági és regionális helyzetről.

 

Felmérésünk felöleli  az alábbi területeket: 

 

- HR stratégia

- Teljesítményértékelés és ösztönzés

- Létszámcsökkentés, outplacement

- Létszámtervezés

- Munkaerő-fejlesztés, képzés

- Outsourcing -  Insourcing

- Munkaerő-hiány és túlkínálat

- Karriermenedzsment, tehetségmenedzsment

- Szervezetfejlesztés

- Munkaerő-megtartás

- A HR informatikai támogatása

- Foglalkozás-egészségügy

- Toborzás-kiválasztás

- HR controlling

- Benchmark tevékenység

- Orientáció, mentorálás

- Munkaügyi kapcsolatok

- A HR helye

- Fluktuáció, hiányzás

- Munkaügyi ellenőrzés

- A HR szervezet szakértő szerepe

- Munkakör-értékelés, besorolási     rendszer

- Kommunikáció, elégedettségvizsgálat

- A HR jövője

- Bérezési gyakorlat, bérfejlesztés

- Nehezen kezelhető területek

- Statisztika

- Béren kívüli juttatások, cafeteria

- Mutatószámok


Az adatgyűjtés időszaka: 2013. 11. 11.-2014.01.15.

 

A beérkezett adatok feldolgozását követően, 2014  januárjában küldjük meg a résztvevőknek a kutatási összefoglaló jelentést. A kutatás eredményeit bemutató konferencia megrendezésére 2014 februárjában kerül sor, melynek részleteiről minden résztvevőt értesítünk.

 

A felmérés azon résztvevői között, akik a kérdőívet kitöltötték, és elérhetőségüket a felmérési kérdőívben megadták,  az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:

 

- 1 fő térítésmentesen vehet részt a kutatás eredményeit és a HR legjobb gyakorlatait bemutató, 2014 februári DGS Global Országos HR Benchmark Konferencián.

- 1 fő 50 százalékos árengedménnyel vehet részt a kutatás eredményeit és a HR legjobb gyakorlatait bemutató, 2014 februári DGS Global Országos HR Benchmark Konferencián - 1 fő 50 százalékos árengedménnyel vehet részt a DGS Global által szervezett, 2014-ben megszervezésre kerülő tréningen.

KITÖLTÖM A HR BENCHMARK 2013 - 2014 KÉRDŐÍVET

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy kutatásunk hírét és eredményeit a hazai HR szakma művelői minél szélesebb körben megismerhessék. Szinte példátlan szakmai összefogás segít minket abban, hogy a kutatás indulásáról hírt adjunk. Tanácsadó cégek, online tartalomszolgáltatók partneri együttműködése teszi lehetővé évről évre, hogy hírlevelekkel, ügyfélkörnek kiküldött e-mail üzenetekkel, linkekkel, honlapokon megjelenő híradásokkal, sajtóhírekkel érjük el a munkáltatókat, illetőleg a HR szakembereket, cégvezetőket. Ugyanilyen módon tájékoztatjuk az érintetteket a kutatás lezárásáról, a kutatási összefoglaló elkészültéről és hozzáféréséről, valamint a projekt lezárását jelentő Országos HR Benchmark Konferencia időpontjáról és programjáról. Ezen a nyílt rendezvényen – amely a kutatásban résztvevők számára kedvezményesen látogatható – mutatjuk be a kutatás legfontosabb tapasztalatait és meghívott, rangos vendégeink e témákra rímelő előadásokban ismertetik a hazai HR gyakorlat élenjáró eredményeit.

Az eseményen az elhangzottakkal kapcsolatos személyes tapasztalatcserére, illetve a kapcsolatépítésre is kitűnő alkalom kínálkozik.

Célunk, hogy a HR hazai trendjeinek és „best practice”-ének megismertetésével hozzájáruljunk a szakma presztízsének növeléséhez éppúgy, mint a munkáltatók jogszerű, transzparens működésének megvalósításához, valamint a HR szakemberek és munkavállalók látókörének szélesítésével a magyarországi emberierőforrás-menedzsment kultúrájának fejlesztéséhez.

Mind kutatásunkhoz, mind pedig a konferenciához olyan támogatókat hívunk segítségül, akik maguk is elkötelezettek a fentiekben ismertetett céljaink tekintetében, s csatlakozásukkal ennek hangsúlyt is kívánnak adni!

Amennyiben egyetértenek a kutatás és/vagy a konferencia céljával, s úgy ítélik meg, hogy társaságuk nevének megjelenése támogatóként illeszkedik vállalati politikájukhoz, egyértelműen definiálja szervezetük szemléletmódját, illetve a CSR gyakorlatukhoz kapcsolódhat, vagy csupán a kutatás kitöltői és a konferencián megjelenő vállalati és HR vezetők, valamint szakemberek az Önök szervezetének célcsoportját képezhetik, szíveskedjenek a támogatási és egyéb együttműködési lehetőségek részleteinek megismerése érdekében a kapcsolatot felvenni a DGS GLOBAL ügyvezetőjével, Király Józseffel a következő elérhetőségeken: 06-30/4106-472; kiraly@dgsglobal.hu